Våra filmer

Här hittar du alla våra filmer och föreläsningar tillsammans med lärarhandledningar och annat undervisningsmaterial. I lärarhandledningarna görs tydliga kopplingar till GY 11.

Arena skolinfo har gjort tre filmsatsningar med fokus på frågor som rör arbetslivet, arbetsmiljö och digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Förutom medföljande lärarhandledningar rekommenderar vi att man laddar ner eller beställer vårt utbildningsmaterial Arbetsmiljö – så funkar det, Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen, samt Digitaliseringens påverkan på arbetslivet för att i undervisningen ge möjlighet till fördjupade kunskaper och diskussioner som rör arbetsmarknaden och arbetslivet.


Fyra filmer om arbetslivet

I fyra korta filmer som på olika sätt berör arbetslivet får eleverna ökad förståelse för och kunskap om olika delar av arbetslivet. Till varje film finns en lärarhandledning som innehåller möjliga lektionsupplägg, övningar och ytterligare case att arbeta med. I lärarhandledningar görs tydliga kopplingar till GY 11.

Rasism i arbetslivet

I denna undervisningsfilm vill vi belysa hur rasism kan ta sig uttryck i arbetslivet, samt hur vi kan jobba mot strukturell rasism i vardagen. Du kommer höra två unga vuxna berätta om sina egna erfarenheter av rasism på jobbet.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur rasismen kan ta sig uttryck i arbetslivet och vad olika personer kan göra för att avhjälpa diskriminering. 

Personerna som medverkar i filmen har valt att inte medverka med namn.


Gigekonomin

Vi vill med denna utbildningsfilm belysa vad gigekonomi och gigarbete är och hur det kan ta sig uttryck på arbetsmarknaden. Detta genom berättelser från gigjobbare som själva beskriver sina jobb och hur ett otydligt arbetsgivarskap skapar en otrygg och stressig arbetsmiljö.  

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur gigjobb kan se ut och vilka situationer som kan uppstå, och mycket mer. 


Vanliga frågor om arbetslivet i två delar

Vanliga frågor om arbetslivet tar upp allt från den svenska partsmodellen till semesterersättning. Vill du lära dig mer om facket eller om vad arbetsmiljö egentligen betyder är det här filmerna för dig. De här filmerna passar utmärkt för att belysa viktiga frågor som vad en rimlig lön är och vad ob-tillägg betyder. Saker som är bra att veta för alla unga som snart ska ut i arbetslivet.

Tillhörande faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur arbetslivet ser ut inom olika sektorer, vilka situationer som kan uppstå på en arbetsplats och mycket mer.


Fyra filmer om arbetsmiljö

Mobbning, hot och våld, säkerhet och schyssta villkor är aktuella ämnen på många av våra arbetsplatser runt om i Sverige. Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se fyra kortfilmer som belyser vanliga arbetsmiljöproblem.

Genom att se våra kortfilmer, diskutera och undersöka vidare om vad som gäller på Sveriges arbetsplatser, får eleverna ökad förståelse för och kunskap om arbetsmiljö.

Till varje film finns en lärarhandledning som innehåller lektionsförslag, övningar och ytterligare case att arbeta med. I lärarhandledningarna görs också tydliga kopplingar till GY 11.

Schyssta villkor på arbetsplatsen

Vad får det för konsekvenser att känna otrygghet i sin anställning och på sin arbetsplats? Kan jag själv påverka situationen eller är det bara att gilla läget? Vi får träffa Linda och Linnéa och höra deras berättelser, de är två unga människor som båda jobbat under oschyssta villkor under flera år. I filmen får vi också möta Jamshid, som gick ihop med sina arbetskamrater och på så vis lyckades förbättra arbetsmiljön på deras arbetsplats.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera schyssta villkor, situationer som kan uppstå och vad man kan göra åt det.

Säkerhet på arbetsplatsen

Emilia var nära att begravas under ton av malm under sitt jobbpass i en gruva. I vår kortfilm tar hon oss tillbaka till den där dagen för några år sedan när olyckan var framme. Vem har ansvaret för att arbetsmiljön är säker och vad händer när en olycka väl är framme?

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera säkerhet på arbetsplatsen, vem som bär ansvar, hur man arbetar förebyggande med säkerhet och mycket mer.

Mobbning på arbetsplatsen

Varje år utsätts människor för mobbning, både i skolan och på arbetsplatser runt om i Sverige. Vad har arbetsgivaren för ansvar egentligen? När det inte finns några bevis utan ”bara är min känsla”, om det är ens chef som är den som mobbar, hur gör jag då? I tolv år kände sig Linda mobbad på sin arbetsplats, vi får höra hennes berättelse.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera mobbning på arbetsplatsen, hur det kan ta sig uttryck och vad man kan göra åt det.

Hot och våld på arbetsplatsen

Vad görs när arbetstagare utsätts för hot och våld på sin arbetsplats och går det att undvika helt? Eller är det något en får räkna med i en del yrken? Kan arbetsgivaren förutse alla tänkbara situationer och stå ansvarig när man arbetar med människor i kris till exempel, som Linda som jobbade som socionom på ett socialkontor och en dag blev hotad.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hot och trakasserier på arbetsplatsen, hur det kan ta sig uttryck och vad man kan göra åt det.


Filmer om digitalsieringens påverkan på arbetslivet

Intervjufilmer med forskare och fackliga företrädare

I de filmade intervjuerna nedan ger forskare och fackliga företrädare sin bild av hur ny teknik påverkar arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller ny teknik i arbetslivet och vilken teknik kommer vi att använda på jobbet i framtiden?


Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är författare och professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola.


Kristina Palm

Kristina Palm är professor i arbetsvetenskap, Handelshögskolan vid Karlstad universitet.


Simon Vinge 

Simon Vinge är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.


Victor Bernhardtz

Victor Bernhardtz är ombudsman för digitala arbetsmarknader på fackförbundet Unionen.


Anna Spånt Enbuske

Anna Spånt Enbuske är utredare på fackförbundet  Kommunal.


Gustaf Järsberg

Gustaf Järsberg är arbetsmiljösamordnare på Transportarbetareförbundet.Föreläsning om digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden med fördjupande diskussion

Lyft digitaliseringens påverkan på arbetslivet i klassrummet! I en kort föreläsning och efterföljande fördjupningsdiskussion får elever och lärare ökad förståelse för digitaliseringens påverkan på arbetslivet. Använd föreläsningen med tillhörande arbetsmaterial enskilt eller som ett komplement i undervisning när ni arbetar med vårt material Arbetsmiljö – så funkar det och Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Precis som med allt vårt material har föreläsningen tydliga kopplingar till GY11.

Föreläsningen med Victor Bernhardtz från Unionen lyfter digitaliseringens påverkan på arbetslivet. Den efterföljande fördjupningsdiskussionen med Ludvig Myrenberg, Li Dunkers och Victor Bernhardtz är främst tänkt som stöd för dig som lärare, för att knyta an och fördjupa innehållet från föreläsningen. Ladda även ner tillhörande arbetsmaterial med lektionsförslag, faktatexter och övningar.