Digitaliseringen i arbetslivet

Digitaliseringens påverkan på arbetslivet är ett arbetsmaterial som ska komplettera och bredda perspektiven i undervisningen om arbetslivet. Tillsammans med den filmade föreläsningen “Kommer robotarna ta våra jobb?” bidrar de till ökade kunskaper om området och en ökad förståelsen hos eleverna för vilken påverkan digitaliseringen har på arbetsmarknaden i dag och i framtiden. I arbetshäftet hittar du som undervisar lektionsförslag, övningar, faktatexter och tydliga kopplingar till GY11.

Materialets innehåll
Vad digitalisering handlar om, framtidens arbetsmarknad och framtidens arbetsplatser, plattformsekonomi och gigarbete är olika områden som tas upp i detta arbetsmaterial.
Tanken är att häftet kan användas i sin helhet eller enskilda arbetsblad med tillhörande övningar i kombination med att eleverna arbetar med våra övriga material, som Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen eller Arbetsmiljö – så funkar det. 

Ladda ner ditt eget exemplar kostnadsfritt här.

Digitaliseringens påverkan på arbetslivet

Föreläsning “Kommer robotarna ta våra jobb?”
Victor Bernhardtz är ombudsman för digitala arbetsmarknader på fackförbundet Unionen. I denna föreläsning förklarar han hur digitaliseringen påverkat vår arbetsmarknad och hur utvecklingen påverkar arbetslivet nu och i framtiden. Denna föreläsning kan användas som ytterligare ett komplement i undervisningen.

Textad version av föreläsningen hittar du här nedan:

Fördjupat samtal om digitaliseringens påverkan på arbetslivet
Denna fördjupade diskussion är främst tänkt som stöd för dig som lärare, för att knyta an och fördjupa innehållet från den filmade föreläsningen och arbetsmaterialet “Digitaliseringens påverkan på arbetslivet”.
Medverkande i samtalet är Ludvig Myrenberg, pedagog och projektledare Lärobyrån AB, Li Dunkers, gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt Victor Bernhardtz, Unionen.