Förbered inför arbetslivet

Arbetslivet om arbetsmarknaden i Sverige och världen är ett populärt och användbart utbildningsmaterial för elever på såväl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram.
Med avstamp i kunskapsmålen för främst samhällskunskap bidrar materialet till att eleverna får en förförståelse för hur dagens arbetsmarknad fungerar. Perspektiven breddas genom internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen finns kompletterande övningar och där hittas också tydliga kopplingar till GY 11.

Materialets innehåll
Materialet förklarar ramarna för dagens arbetsliv, såsom hur lön sätts, hur kollektivavtal fungerar, de olika anställningsformerna som finns och andra saker som är viktigt att känna till som arbetstagare.
För att skapa en förståelse för dagens arbetsliv blickar materialet tillbaka 150 år och ger en bild av vägen till dagens arbetsmarknad. Nedslag görs bland annat 1938 i Saltsjöbadsavtalet, en del i det som brukar kallas den svenska modellen. Genom en internationell utblick breddas elevernas perspektiv ytterligare.

Beställ dina egna exemplar kostnadsfritt (ingen frakt tillkommer).

Materialet finns också som lättläst version.

Övningsuppgifter
Till materialet finns en rad övningar, både i häftet och i lärarhandledningen. Att intervjua en äldre person är en av de övningar du hittar i lärarhandledningen, du kan också ladda ner frågebatteriet till övningen direkt här.

Ladda ner materialet Arbetslivet

Arbetslivet som gratis e-bok

Fördjupningsmaterial om Arbetslivet

Här finns fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.

Uppgifterna i materialet gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel om teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna. Vissa av uppgifterna kan även användas i historia, kurs 2a.