Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Den tredje upplagan av Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen (2021) är ett användbart utbildningsmaterial för såväl yrkes- som studieförberedande gymnasieprogram. Det här är ett av Arenaskolinfos mest populära material och i den tredje upplagan har nya avsnitt som berör jurdik, rasism, gigekonomi och digitalisering tillkommit.


Med avstamp i kunskapsmålen för samhällskunskap bidrar materialet till att eleverna får fördjupad förförståelse för hur dagens arbetsmarknad fungerar. Perspektiven breddas genom internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen finns kompletterande övningar med tydliga kopplingar till GY 11.

Materialets innehåll

I Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen breddas förståelsen för hur dagens arbetsliv ser ut. Hur lön sätts, hur kollektivavtal fungerar, olika anställningsformer och en massa annat som är viktigt att känna till som arbetstagare.

För att skapa förståelse för dagens arbetsliv ges en historisk tillbakablick. Nedslags görs bland annat vid tidpunkter som varit avgörande för hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats. Genom en internationell utblick breddas elevernas perspektiv på hur arbetslivet och arbetsmarknaden ser ut i ett globalt perspektiv. I den tredje upplagan av det här utbildningsmaterialet har nya avsnitt som berör juridik, rasism, gigekonomi och digitalisering tillkommit. Till materialet finns en rad övningar, både i häftet och i lärarhandledningen.

Fördjupning i arbetslivet

För att komplettera Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen har vi tagit fram ett fördjupande och tematiskt material med texter och övningar som rör välfärd, jämställdhet, diskriminering och den fria rörligheten. Uppgifterna i materialet gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel om teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna. Vissa av uppgifterna kan även användas i historia, kurs 2a.

Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen finns även att ladda ner som lättläst version


Beställ dina egna exemplar av Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Ladda ner Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Materialet inläst som ljudbok

Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen som gratis e-bok