Fokus på arbetsmiljö

Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram.
Materialet bidrar till att ge eleverna förförståelse för hur arbetsmiljöarbetet bör fungera på en arbetsplats och fokuserar också på elevernas arbetsplats i skolan, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Eleverna får ett bredare perspektiv genom internationella utblickar och en historisk tillbakablick.
I den tillhörande lärarhandledningen finns kompletterande övningar, lektionsförslag och där hittas tydliga kopplingar till GY 11.

Materialets innehåll
Arbetsmiljö så funkar det beskriver hur arbetsmiljöarbetet fungerar praktiskt på en arbetsplats. Vad det finns för lagar och regler kring arbetsmiljö och vad man som arbetstagare har för rättigheter när det gäller arbetsmiljö. Materialet förklarar också vem och vilka som har ansvar för att arbetsmiljön ska vara bra på en arbetsplats.

För att skapa förståelse för dagens arbetsmiljö ges också en bild av hur arbetsmiljön var för hundra år sedan och vad som har hänt under tiden. Och varför. Arbetsmiljöfrågorna sätts också i ett globalt perspektiv.

Beställ dina egna exemplar kostnadsfritt (ingen fraktkostnad tillkommer).

Ladda ner materialet Arbetsmiljö så funkar det

Arbetsmiljö så funkar det som gratis e-bok