Arbetsmiljö – så funkar det

Tredje upplagan av Arbetsmiljö – så funkar det (2021) är här. Det här är ett användbart utbildningsmaterial som framförallt riktar sig till elever på yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram.

Materialet bidrar till att ge eleverna förståelse för hur arbetsmiljöarbetet bör fungera på en arbetsplats. Det fokuserar även på elevernas arbetsplats i skolan och såväl på den fysiska, som organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med hjälp av Arbetsmiljö – så funkar det får eleverna ett breddat perspektiv på arbetsmiljö genom historiska tillbakablickar, internationella utblickar samt ett för denna upplaga nytt fokus på gigekonomi och digitalisering. I den tillhörande lärarhandledningen finns kompletterande övningar, lektionsförslag med tydliga kopplingar till GY 11.

Materialets innehåll

Arbetsmiljö – så funkar det beskriver hur arbetsmiljöarbetet fungerar praktiskt på en arbetsplats. Vad det finns för lagar och regler kring arbetsmiljö och vad man som arbetstagare har för rättigheter när det kommer till arbetsmiljö. Materialet förklarar också vem och vilka som har ansvar för arbetsmiljön på en arbetsplats. För att skapa förståelse för dagens arbetsmiljö ges också en bild av hur arbetsmiljön såg ut för hundra år sedan, vad som har hänt sedan dess och varför. Arbetsmiljöfrågorna sätts också i ett globalt perspektiv.


Beställ dina egna exemplar av Arbetsmiljö – så funkar det (tredje upplagan)

Ladda ner materialet Arbetsmiljö så funkar det (tredje upplagan)

Materialet inläst som ljudbok

Arbetsmiljö  så funkar det som gratis e-bok (andra upplagan)