Jämställdhet i arbetslivet

På lika villkor – jämställdhet genom livet tar ett helhetsgrepp om jämställdhet med fokus på arbetslivet. Strukturer på samhällsnivå som rör jämställdhet påverkar även villkoren på arbetsmarknaden så väl som på det personliga planet. Hur kommer det sig att fler kvinnor tar ut mer av föräldraledigheten än män och vad spelar det för roll för privatekonomi och pension? Varför finns det så få manliga barnmorskor eller kvinnliga elektriker?

På lika villkor – jämställdhet genom livet utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” och de sex delmål som sätter ramarna för jämställdhetsarbetet i Sverige.

Med detta undervisningsmaterial hoppas Arena Skolinformation att fler unga ska känna sig stöttade och göra medvetna val i sitt kommande arbetsliv. I lärarhandledningen hittar du som undervisar övningar, förslag på lektionsupplägg och tydliga kopplingar till GY11.

Materialets innehåll

På lika villkor – jämställdhet genom livet ger eleverna en inblick i vår historiska resa från kampen för lika rösträtt och kvinnor och mäns roll i arbetslivet till de reformer som påverkat utvecklingen fram till i dag. Med aktuell fakta och statistik får eleverna ökad medvetenhet om dagens samhälle och konsekvenserna som ojämställda villkor leder till – i de politiska rummen, arbetslivet och innanför hemmets väggar. Genom en bredd av diskussionsfrågor skapas förutsättningarna för eleverna att blicka framåt, hur vill vi ha det? Vi tittar vidare på hur politiker, arbetsmarknadens parter och civilsamhälle vill forma framtiden utifrån det jämställdhetspolitiska målet och dess sex delmål, vilka hinder som finns och vad målen rent konkret innebär för oss i vår vardag.


Beställ dina egna exemplar av På lika villkor – jämställdhet genom livet

Ladda ner materialet På lika villkor – jämställdhet genom livet

På lika villkor – Jämställdhet genom livet som gratis e-bok