Lättlästa artiklar om arbetslivet

Här hittar du ett urval av lättlästa artiklar om arbetslivet som kan användas i undervisningen. Artiklarna är ett kortfattat och lättläst komplement till våra andra material om arbetsliv och arbetsmiljö och handlar till exempel om varför strejker uppstår och hur lönesättning fungerar. Artiklarna riktar sig främst till lärare i samhällskunskap, svenska och historia på gymnasiet som vill använda dem i sin undervisning. Men de kan även användas i andra skolformer och ämnen.