Vem bestämmer din lön?

Vem bestämmer din lön? Finns det minimilöner i Sverige? Vad är lönediskriminering? Det och mycket mer får du svar på i denna artikel som handlar om löner. 

Ingen minimilön 

Sverige har ingen minimilön fastställd i lagen. Svenska fackförbund har säkerställt både en hög lägstanivå på löner och andra anställningsvillkor, samt en av Europas högsta reallöneökningar under de senaste tjugo åren. De fackliga organisationerna anser bland annat därför att det i Sverige, till skillnad från många andra länder, inte finns något behov av lagstadgade minimilöner. Konsekvensen av lagstadgade minimilöner (som många andra länder har) i Sverige skulle därmed kunna bli lägre löner och sämre anställningsvillkor för flertalet anställda.

 Avtalsrörelsen

I Sverige genomgår arbetsmarknadens parter i stället förhandlingar inom något som kallas för en avtalsrörelse. Inför avtalsrörelsen, då parterna – fackförbunden och arbetsgivarna – förhandlar, gör de analyser av ekonomin. Hur har ekonomin i världen utvecklats? Hur har priserna i affärerna utvecklats? Hur ser konkurrensen för svenska företag ut? Detta gör de för att se vilka ekonomiska förutsättningar det finns för att höja lönerna. Förutom att analysera det ekonomiska läget pratar respektive organisation med sina medlemmar och frågar dem vad de tycker är viktigt att lyfta fram i de centrala förhandlingarna – för förhandlingarna handlar inte bara om lön, utan också om andra villkor. 

När de centrala avtalen är klara är det dags att förhandla lokalt, alltså på arbetsplatserna. Då ska de principer som är fastlagda i det centrala avtalet användas på arbetsplatsen. En fördelning mellan arbetstagarna på arbetsplatsen ska ske, detta görs på olika sätt på olika företag beroende på kollektivavtal. Hur de lokala förhandlingarna går till bestäms av vilka löneförhandlingssystem som fack och arbetsgivare lokalt är överens om. Inom vissa avtal förhandlar man dock inte på arbetsplatserna. Då reglerar det centrala avtalet hur mycket man får i löneökning. 

Hur förhandlas lön om det inte finns kollektivavtal? 

För den som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektivtal gäller inga regler om lönesättning. Eftersom Sverige saknar lagstiftade regler för hur låga löner arbetsgivarna kan betala, minimilöner, betyder det att de som är anställda på den här typen av företag helt saknar skydd. Arbetsgivaren kan alltså betala i princip hur låga löner som helst och är dessutom inte skyldig att följa andra fördelningsprinciper som kollektivavtalet innehåller. Om det inte finns ett kollektivavtal är arbetsgivaren inte skyldig att löneförhandla med dig eller ditt fackförbund, men kan naturligtvis välja att göra det ändå.

Löneskillnader mellan kvinnor och män 

Enligt lag är det förbjudet att diskriminera någon lönemässigt i Sverige. Ändå finns det skillnader – inte minst mellan kvinnor och män. Kvinnors löner är i genomsnitt drygt 10 procent lägre än mäns. Förklaringarna är många och det finns olika åsikter om vad skillnaderna beror på. Vissa menar att det handlar om ren diskriminering, att kvinnor helt enkelt får lägre löner än män. Andra menar att det handlar om att kvinnor har yrken som är lägre betalda. Men även när man räknar bort effekter från faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor kvarstår en oförklarad löneskillnad. 

Din lön? 

Det finns olika sätt att undersöka om den lön en arbetsgivare erbjuder är rimlig. Till att börja med bör man kontrollera att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Därefter kan man undersöka vad andra tjänar i just den branschen du söker jobb inom, genom att kontakta facket. Direkt på arbetsplatsen eller centralt–många fackförbund har ett särskilt telefonnummer med rådgivare som kan svara på frågor om lön. Inför en diskussion med arbetsgivaren om lönen kan det också vara bra att undersöka om det finns andra förmåner på arbetsplatsen. Det är något facket kan upplysa om.

Jobba svart

Om du jobbar svart är det är inte säkert att du får någon lön alls. Att jobba svart betyder att varken du eller arbetsgivaren betalar skatt. Det innebär att både du och din arbetsgivare bryter mot lagen och inte betalar in din del till det gemensamma såsom sjukhus och skola. Arbetsgivaren har en skyldighet att betala in en inkomstskatt för alla som jobbar i företaget. Det är också svårt för dig att skriva upp den erfarenheten i ditt cv, ifall någon ringer till din tidigare arbetsplats för att ta referenser. Om du skulle skada dig på jobbet är du inte heller försäkrad. Om du får din lön utbetald svart får du inte pengar inbetalda till din pension och din sjukpenning (som gör att du kan vara sjukskriven med sjuklön). 

Anställningsavtal

Din lön ska stå på ditt anställningsavtal.  Du ska alltid ha ett anställningsavtal när du arbetar.

Där står vilka villkor som gäller för anställningen. Spara anställningsavtalet så att du ser vad du och din chef kommit överens om. Anställningsavtalet är bra att ha om det blir problem på din arbetsplats. Innan du skriver på ett anställningsavtal är det viktigt att läsa igenom det noga och kontrollera att allt stämmer.  Du kan be någon som är fackligt aktiv kontrollera att allt stämmer, eller ringa facket.


Ta reda på mer

Artikeln är ett utdrag ut materialet Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Där hittar du mer information om lagar och regler i arbetslivet. Materialet finns även tillgängligt som ljudbok. I den tillhörande lärarhandledningen finns lektionsförslag, tips på övningar och kopplingar till läroplaner. Mer information om hur lönesättning och annat fungerar i arbetslivet finns även i filmerna Vanliga frågor och svar om arbetslivet.

Kategorier:
Aktuellt