Varför är det strejk på Tesla?

Foto: Courtesy of Tesla, Inc.

I Sverige är det ganska ovanligt med strejker och mycket som gäller löner och arbetsvillkor blir löst i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. På de flesta arbetsplatser finns kollektivavtal, ett avtal mellan fack och arbetsgivare som reglerar till exempel löner, arbetstider, pensioner, semester och försäkringar. När det finns ett kollektivavtal råder fredsplikt. Då får facken inte strejka och arbetsgivaren måste följa det som står i avtalet. På arbetsplatser som saknar kollektivavtal har facken enligt lag rätt att ta ut de medlemmar som finns på arbetsplatsen i strejk.

Hösten 2023 pågår det flera konflikter på den svenska arbetsmarknaden. Fackförbundet IF Metall har inlett en strejk mot elbilstillverkaren Tesla för att få dem att teckna kollektivavtal. Flera andra fackförbund har gjort så kallade sympatiåtgärder. Transport blockerar lastning av Teslabilar i hamnarna, vilket även Hamnarbetarförbundet gjort, Fastighets slutar städa lokalerna, Målarna slutar lackera Teslabilar och Seko och ST stoppar leveranser. 

Fackförbunden Unionen och Sveriges ingenjörer meddelade tidigare att de planerade att strejka mot betaltjänsten Klarna. Klarna tecknade då kollektivavtal och det blev därför igen strejk. Spotify har dragit sig ur förhandlingarna om kollektivavtal. Men där har facken än så länge valt att inte strejka. 


Ordlista

Arbetsgivare Den som anställer människor och betalar ut löner.

Fack Förening för dem som arbetar i samma bransch eller yrke. 

Kollektivavtal Ett avtal mellan fack och arbetsgivare om reglerna för en bransch eller en arbetsplats vad gäller till exempel löner, arbetstider, pensioner, semester och försäkring.

Fredsplikt När det finns ett kollektivavtal så får facket inte strejka och arbetsgivaren måste följa det som står i avtalet.

Strejk Strejk innebär att arbetstagarna lägger ned sitt arbete. Det är facket som bestämmer om deras medlemmar ska strejka.  I Sverige är det endast lagligt att strejka när det inte finns ett kollektivavtal.

Varsel Att meddela att till exempel en strejk planeras.

Sympatiåtgärder Att ett annat fack agerar för att stödja det fack som strejkar. Till exempel genom blockad, att förhindra att arbete utförs åt ett företag.

Här hittar du en ordlista med fler ord  om arbetsmarknaden:

https://arbetslivskoll.se/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/arbetsliv-ordlista-svenska-okt23-webb.pdf


Här kan du läsa mer om kollektivavtal: 

Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen med tillhörande lärarhandledning. Finns även som ljudbok.

Filmerna Vanliga frågor om arbetslivet del 1 och 2

Serien A – Ö om arbetslivet


Här kan du ta reda på mer om vad som händer i konflikterna på Tesla, Klarna och Spotify:

https://www.dagensarena.se/innehall/konflikten-med-tesla-detta-har-hant/

https://pengarochpolitik.podbean.com/e/2-julklappsteslan-maste-komma-fram/

https://arbetet.se/2023/11/09/vad-ar-en-sympatistrejk/

https://www.dagensarena.se/innehall/klarna-tecknar-kollektivavtal/

https://8sidor.se/sverige/2023/10/strejken-pa-tesla-fortsatter/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tre-fragor-om-strejken-pa-tesla–0e38ov

https://www.svd.se/a/wAzXo1/tesla-klarna-amazon-och-spotify-i-konflikt-om-kollektivavtal

https://www.dagensarena.se/innehall/forhandlingar-mellan-if-och-tesla/

https://www.dagensarena.se/innehall/fack-varslar-om-strejk-pa-klarna/

https://www.unionen.se/konflikt/unionen-lagger-varsel-mot-klarna

https://www.ifmetall.se/aktuellt/tesla/darfor-tvingas-if-metall-att-strejka/

Kategorier:
Aktuellt