Fem snabblektioner om arbetslivet

Här hittar du fem 40-minuters lektioner om vägen till rättigheter på arbetsmarknaden, fackföreningar och kollektivavtal, arbetsmiljö, gigekonomin samt rasism i arbetslivet. 

Lektionerna är en färdig presentation som du kan sätta igång i klassrummet. Innehållet är ett urval från våra material och lärarhandledningar. I slutet av varje lektion så kommer tips på hur ni kan jobba vidare.


Vägen till rättigheter i arbetslivet 40 min

Denna lektion innehåller ett bildspel om fackföreningarnas historia, diskussionsfrågor och en uppgift om att ta reda på mer om tillkomsten av olika lagar på arbetsmarknaden.


Att börja jobba 40 min

Denna lektion innehåller en film, diskussionsfrågor, en uppgift om sommarjobb samt ett quiz om arbetslivet.


Arbetsmiljö 40 min

Denna lektion innehåller en film, diskussionsfrågor, en övning om att kartlägga risk och friskfaktorer  samt en skrivövning om en dag på jobbet år 1910.


Gigekonomin 40 min

Denna lektion innehåller en film, diskussionsfrågor, en  fyra-hörn-övning samt casen “Cykelbudet” och “Taxiresan.”


Rasism i arbetslivet 40 min

Denna lektion innehåller en film, diskussionsfrågor, en fyra-hörn-övning samt casen “Kundkontakt” och” Du som är… Känner du någon som…”


Kategorier:
Aktuellt