Presentationer om arbetslivet

Här hittar du presentationer om olika ämnen kopplade till arbetslivet. Presentationerna är gjorda som en färdig lektion som du kan sätta igång i klassrummet.


Robotar och AI i arbetslivet

Denna presentation handlar om hur arbetslivet påverkas av införandet av ny teknik. Den innehåller diskussionsfrågor, en fyra-hörn-övning och skrivuppgiften en dag på jobbet 2053.


Jämställdhet idag – Hur ser det ut?

Denna presentation tar upp statistik om hur det ser ut med jämställdheten inom politiken, arbetet, hemmet och inom hälsa. Den innehåller diskussionsfrågor, ett quiz om jämställdhet och en fyra-hörn-övning.


Vägen till rättigheter i arbetslivet

Denna presentation innehåller ett bildspel om fackföreningarnas historia, diskussionsfrågor och en uppgift om att ta reda på mer om tillkomsten av olika lagar på arbetsmarknaden.


Att tänka på när du jobbar

Denna presentation innehåller en film, diskussionsfrågor, en uppgift om sommarjobb samt ett quiz om arbetslivet.


Arbetsmiljö

Denna presentation innehåller en film, diskussionsfrågor, en övning om att kartlägga risk och friskfaktorer  samt en skrivövning om en dag på jobbet år 1910.


Gigekonomi

Denna presentation innehåller en film, diskussionsfrågor, en  fyra-hörn-övning samt casen “Cykelbudet” och “Taxiresan.”


Rasism i arbetslivet

Denna presentation innehåller en film, diskussionsfrågor, en fyra-hörn-övning samt casen “Kundkontakt” och” Du som är… Känner du någon som…”


Kategorier:
Aktuellt