Digitaliseringen i arbetslivet

Digitaliseringens påverkan på arbetslivet är ett arbetsmaterial som kompletterar och breddar perspektiven i undervisningen om arbetslivet. Tillsammans med den filmade föreläsningen “Kommer robotarna ta våra jobb?” bidrar de till ökade kunskaper på området och en ökad förståelsen hos eleverna för hur digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden i dag och i framtiden. I arbetshäftet hittar du som undervisar lektionsförslag, övningar, faktatexter med tydliga kopplingar till GY11.

Materialets innehåll

Vad betyder digitalisering? Hur kommer framtidens arbetsmarknad och arbetsplatser att se ut? Vad är plattformsekonomi och gigarbete? Det här är frågor som behandlas och diskuteras detta utbildningsmaterial.

Tanken är att häftat ska kunna användas i sin helhet eller genom att plocka ut enskilda arbetsblad med tillhörande övningar. Lämpligen kombineras undervisning med de texter och övningar som finns i våra övriga material: Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen och Arbetsmiljö – så funkar det.


Ladda ner Digitaliseringens påverkan på arbetslivet


“Kommer robotarna ta våra jobb?”

Victor Bernhardtz är ombudsman för digitala arbetsmarknader på fackförbundet Unionen. I denna miniföreläsning förklarar han hur digitaliseringen påverkat vår arbetsmarknad och hur utvecklingen påverkar arbetslivet nu och i framtiden. Föreläsning kan användas som ytterligare komplement i undervisning om digitalisering, arbetsliv och arbetsmiljö.

Fördjupande samtal om digitaliseringens påverkan på arbetslivet

Denna fördjupade diskussion är främst tänkt som stöd för dig som lärare, för att knyta an och fördjupa innehållet från den filmade föreläsningen och arbetsmaterialet “Digitaliseringens påverkan på arbetslivet”. Medverkande i samtalet är Ludvig Myrenberg, pedagog och projektledare Lärobyrån AB, Li Dunkers, gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt Victor Bernhardtz, Unionen.