Digitaliseringens påverkan på arbetslivet

På vilket sätt påverkar ny teknik arbetsmiljö och arbetsvillkor och hur kommer framtidens arbetsplatser se ut?  Det får du reda på i den nya utgåvan av materialet Digitaliseringens påverkan på arbetslivet. I den tillhörande lärarhandledningen hittar du värderingsövningar, skrivuppgifter och rollspel. Både materialet och lärarhandledningen har tydliga kopplingar till GY11.

Materialets innehåll

Den andra utgåvan av Digitaliseringens påverkan på arbetslivet tar upp aktuella exempel på förbättringar och utmaningar som införandet av ny teknik i arbetslivet kan leda till. Vi gör en historisk tillbakablick, ett besök på framtidens arbetsplatser och intervjuar forskare och fackliga företrädare som ger sin bild av hur digitalisering påverkar arbetsvillkor och arbetsmiljö. I den tillhörande lärarhandledningen finns övningar kopplade till de olika kapitlen.


Materialet inläst som ljudbok


Intervjufilmer med forskare och fackliga företrädare

I de filmade intervjuerna nedan ger forskare och fackliga företrädare sin bild av hur ny teknik påverkar arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller ny teknik i arbetslivet och vilken teknik kommer vi att använda på jobbet i framtiden?


Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är författare och professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola.


Kristina Palm

Kristina Palm är professor i arbetsvetenskap, Handelshögskolan vid Karlstad universitet.


Simon Vinge 

Simon Vinge är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.


Victor Bernhardtz

Victor Bernhardtz är ombudsman för digitala arbetsmarknader på fackförbundet Unionen.


Anna Spånt Enbuske

Anna Spånt Enbuske är utredare på fackförbundet  Kommunal.


Gustaf Järsberg

Gustaf Järsberg är arbetsmiljösamordnare på Transportarbetareförbundet.“Kommer robotarna ta våra jobb?”

Victor Bernhardtz är ombudsman för digitala arbetsmarknader på fackförbundet Unionen. I denna miniföreläsning förklarar han hur digitaliseringen påverkat vår arbetsmarknad och hur utvecklingen påverkar arbetslivet nu och i framtiden. Föreläsning kan användas som ytterligare komplement i undervisning om digitalisering, arbetsliv och arbetsmiljö.

Fördjupande samtal om digitaliseringens påverkan på arbetslivet

Denna fördjupade diskussion är främst tänkt som stöd för dig som lärare, för att knyta an och fördjupa innehållet från den filmade föreläsningen och arbetsmaterialet “Digitaliseringens påverkan på arbetslivet”. Medverkande i samtalet är Ludvig Myrenberg, pedagog och projektledare Lärobyrån AB, Li Dunkers, gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt Victor Bernhardtz, Unionen.