Entreprenörskap – En praktisk handbok

Entreprenörskap är ett populärt begrepp i många sammanhang. Gemensamt för de flesta är att entreprenörskap handlar om att vara kreativ, aktiv och att förverkliga en dröm eller idé.

Entreprenörskap – En praktisk handbok vänder sig till elever på gymnasiet och är tänkt att kunna användas i ämnet entreprenörskap men även i andra ämnen där elever tillsammans arbetar i kreativa processer eller projektform, till exempel gymnasiearbetet. Innehållet bygger på Skolverkets beskrivning av entreprenöriellt lärande i skolan.

Att vara entreprenör, eller ha ett entreprenöriellt synsätt, handlar inte bara om att starta företag och tjäna pengar. I detta utbildningsmaterial utgår vi från eleven, från elevens drivkraft och engagemang. Engagemang kan utvecklas åt olika håll, vissa vill bli företagare, andra brinner för föreningsliv, ideella organisationer eller någon enskild fråga.

Materialets innehåll

Entreprenörskap – en praktisk handbok går igenom vad entreprenörskap handlar om. Den fokuserar på övningar som handlar om kreativitet och idéer, att utveckla en idé,  till att arbeta vidare med en process och genomföra ett projekt.

Entreprenörskap handlar ofta om att samarbeta med andra. Därför fokuserar många övningar på just  samarbete, att skapa förståelse för hur det kan vara att jobba i grupprocesser och att skapa ett positivt arbetsklimat i en grupp eller på ett möte. Eleverna får också testa att lösa situationer där något gått helt fel.

Den andra utgåvan har uppdaterats med ett nytt kapitel om trygghet i arbetslivet för egenföretagare och intervjuer med olika typer av uppdragstagare.

Entreprenörsskap i praktiken ger eleverna verktyg att:

  • Utveckla idéer
  • Bli bättre på att samarbeta med andra
  • Få mod att förverkliga sina idéer
  • Få kunskap om att driva projekt

Ladda ner Entreprenörskap en praktisk handbok

Artiklar och intervjuer om trygghet i arbetslivet för egenföretagare

Entreprenörskap en praktisk handbok som gratis e-bok