Fyra kortfilmer om arbetslivet

I fyra kortfilmer beskrivs olika delar av arbetslivet med fokus på rasism på arbetsplatsen, gigarbete och gigekonomin samt vanliga frågor om arbetslivet.

Genom att inkorporerar de här fyra kortfilmer i undervisningen får eleverna ökad förståelse för och kunskap om vilka viktiga ämnen och frågor som berör arbetslivet. Till varje film finns lärarhandledningar som innehåller möjliga lektionsupplägg, övningar och ytterligare case att arbeta med. I lärarhandledningarna görs också tydliga kopplingar till GY 11.


Rasism i arbetslivet

I denna undervisningsfilm vill vi belysa hur rasism kan ta sig uttryck i arbetslivet, samt hur vi kan jobba mot den strukturella rasismen i vardagen. Två unga vuxna berättar om sina egna erfarenheter av rasism på jobbet.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur rasismen kan ta sig uttryck i arbetslivet och vad olika personer kan göra för att avhjälpa diskriminering. 

Personerna som medverkar i filmen har valt att inte medverka med namn.


Gigekonomin

Gigekonomi är ett ganska nytt begrepp. Vi vill i denna utbildningsfilm belysa hur gigekonomin och gigarbetares vardag kan se ut. Filmen innehåller bland annat berättelser från gigjobbare som beskriver sitt arbetsliv och vardag och hur ett otydligt arbetsgivarskap kan påverka trygghetssystemen på arbetsmarknaden.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur gigjobb kan se ut, vilka situationer som kan uppstå och mycket mer. 


Vanliga frågor om arbetslivet i två delar

Vanliga frågor om arbetslivet tar upp allt från den svenska partsmodellen till semesterersättning. Vill du lära dig mer om facket eller om vad arbetsmiljö egentligen betyder är det här filmerna för dig. De här filmerna passar utmärkt för att belysa viktiga frågor som vad en rimlig lön är och vad ob-tillägg betyder. Saker som är bra att veta för alla unga som snart ska ut i arbetslivet.

Tillhörande faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur arbetslivet ser ut inom olika sektorer, vilka situationer som kan uppstå på en arbetsplats och mycket mer.