Fyra kortfilmer om arbetslivet

Nu är de här! Filmerna som på ett ungdomligt sätt beskriver delar av arbetslivet utifrån tre olika ämnen. Här finns det något för alla. En film om rasism i arbetslivet, en om gigekonomin och två filmer med vanliga frågor och svar om arbetsliv och fack.

Genom att se våra kortfilmer, diskutera och undersöka vidare om vad som gäller på Sveriges arbetsplatser, får eleverna en ökad förståelse och kunskap kring olika delar av arbetslivet. Till varje film finns en lärarhandledning som innehåller möjliga lektionsupplägg, övningar och ytterligare case att arbeta med.
I lärarhandledningarna görs också tydliga kopplingar till GY 11.

Rasism i arbetslivet

Genom denna undervisningsfilm vill vi belysa hur rasism kan ta sig uttryck i arbetslivet, samt hur vi kan jobba mot den strukturella rasismen i vardagen. Två unga vuxna berättar om sina egna erfarenheter av rasism på jobbet.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur rasismen kan ta sig uttryck i arbetslivet och vad olika personer kan göra för att avhjälpa diskriminering. 

Lärarhandledning:

Gigekonomin

Gigekonomin är ett ganska nytt begrepp och vi vill genom denna utbildningsfilm belysa hur gigekonomin kan se ut. Detta genom berättelser från gigjobbare som själva beskriver sina jobb och hur ett otydligt arbetsgivarskap kan påverka trygghetssystemen för gigjobbarna. 

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur gigjobb kan se ut och vilka situationer som kan uppstå och mycket mer. 

Lärarhandledning:

Vanliga frågor och svar
– om arbetslivet (1)

Vanliga frågor om arbetslivet tar upp allt från den svenska partsmodellen till semesterersättning.

Vill du berätta om facket eller om vad arbetsmiljö egentligen betyder är de här filmerna för dig. Filmerna är uppdelade i två block och man kan använda sig av en eller två av dem för att belysa viktiga frågor som vad en rimlig lön bör ligga på eller vad ob-tillägg är. Vanliga frågor för unga som snart ska ut i arbetslivet. 

Tillhörande faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur arbetslivet ser ut inom olika delar, vilka situationer som kan uppstå och mycket mer.

Lärarhandledning:

Vanliga frågor och svar
– om arbetslivet (2)

Del två i vanliga frågor om arbetslivet-serien. Denna del tar upp allt från regler för unga på jobbet till vad arbetsmiljö och dess olika delar innebär.

Vill du berätta om facket eller om vad arbetsmiljö egentligen betyder är de här filmerna för dig. Filmerna är uppdelade i två block och man kan använda sig av en eller två av dem för att belysa viktiga frågor som vad en rimlig lön bör ligga på eller vad ob-tillägg är. Vanliga frågor för unga som snart ska ut i arbetslivet. 

Tillhörande faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur arbetslivet ser ut inom olika delar, vilka situationer som kan uppstå och mycket mer. 

Lärarhandledning (för båda filmerna):