Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö

Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.
Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning och tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI.

Detta material ingår i en treårig utbildningssatsning som Arena Skolinformation gör tillsammans med femton fackförbund med syfte att bidra till att människor bättre förbereds inför ett arbetsliv i Sverige. Här kan du läsa mer om vilka fackförbund som står bakom utbildningssatsningen.

Materialets innehåll
De fyra kapitlen kan användas enskilt eller i sin helhet och lyfter hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, vardagliga situationer i arbetslivet, lagar och avtal, hur lön sätts och arbetsmiljö.

I tillhörande lärarhandledning hittas en bredd av övningar och frågor att använda i undervisningen. Övningarna är både grammatik, uttal, Frågorna är både av faktakaraktär och diskussion där svaren utgår från elevernas egna tidigare erfarenheter.

Det finns även ordlistor på arabiska, dari, thai, somaliska, tigrinja och engelska att ladda ner.

Beställ dina egna exemplar (kostnadsfritt, ingen frakt tillkommer)

Ladda ner materialet

Nya ordlistor: 

Ordlista Dari

Ordlista Tigrinya

Ordlista Somaliska