Spel för klassrummet

För att skapa förståelse för villkor och förutsättningar i arbetslivet finns tre spel för din undervisning. Spelen ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om situationer som eleverna kan komma i kontakt med i sitt kommande arbetsliv. Diskriminering, olika förutsättningar vid anställningsintervju och hur olika grupper på en arbetsplats kan hantera både löneförhöjning och finanskris. Läs om spelens kopplingar till GY11 här.

Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Genom fyra fiktiva och delvis slumpade roller får eleverna rösta i olika frågor om hur de tror att samhället (samhället som i den stora massan) skulle agera eller inte agera när det till exempel handlar om vem som får jobb och inte, vem som får komma till intervju eller vem som rekommenderas av andra. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.

Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet?
Spelarna delas upp i par. De får enkla roller med stöd av rollkort där den ena tar rollen som den som intervjuar för ett nytt jobb, den andra spelar den som söker jobbet. Med slumpkort och specialkrav att förhålla sig till blir uppgiften extra intressant.


Beslutsfattarna 
är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de för makt, möjligheter och viljor? Välj mellan två lägen i företaget Contact spedition, diskutera löneförhöjningar eller hantera en finanskris. Eleverna delas in i grupper, allt från utländsk ägare till nyast anställd. Rollerna är inte individuella, hela gruppen tänker sig in i dem de representerar och ska utifrån rollkort driva de lösningar de finner prioriterade gentemot övriga grupper och tillslut komma fram till en lösning.