Historielektioner om arbetslivet

Här hittar du en historisk stadsvandring om arbetsliv i Stockholm med tillhörande  lärarhandledning. Samt historiska artiklar och andra material som handlar om arbetslivet ur ett historiskt perspektiv.

En historisk referensram är nödvändig för förståelsen av dagens och framtidens arbetsliv. Att arbeta med historia om arbetslivet ger oss förståelse för de förutsättningar som format dagens arbetsmarknad och kan inspirera till att ta en aktiv del i utformandet av dagens arbetsliv.


Den arbetande staden – en stadsvandring om arbete och arbetsvillkor i Stockholm under 150 år

Följ med på en vandring genom arbetslivet i Stockholm under 150 år. Från bryggeriarbeterskornas strejk på Münchenbryggeriet i början av 1900-talet till arbetsvillkoren inom gigekonomin idag. Stadsvandringen innehåller karta, historiska bilder och talarmanus och kan genomföras på egen hand.


Historiska artiklar om arbetslivet

Bland våra lättlästa artiklar finns det flera med historiska teman som arbetsmiljö förr och nu, vägen till ett mer jämställt samhälle och historiska strejker.


Presentationer om arbetslivet

Våra presentationer är färdiga lektioner att sätta igång i klassrummet. Här hittar du bland annat presentationen Vägen till rättigheter i arbetslivet.