Skönlitteratur och spelfilm om arbetslivet

Här hittar du två lärarhandledningar som handlar om hur du kan använda dig av skönlitteratur och spelfilm på temat arbete i din undervisning. Att läsa skönlitteratur och se film som utspelar sig i människors arbetsvardag ger oss inblick i olika människors livsvillkor och upphov till nya tankesätt och perspektiv.  Genom att samtala utifrån en bok eller film skapas både förståelse för andra människors erfarenheter och ett utvecklande av det egna språket.


Lärarhandledning – Skönlitteratur om arbetslivet

Denna lärarhandledning vänder sig till dig som vill arbeta med skönlitteratur på temat arbete i din undervisning. Här hittar du ett urval av böcker som utspelar sig på olika arbetsplatser, ett förslag samtalsmodell för boksamtal, tips på kreativa skrivövningar, förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö, samt kopplingar till läroplaner och ämnesplaner


Lärarhandledning – Spelfilm om arbetslivet

Denna lärarhandledning vänder sig till dig som vill arbeta med spelfilmer om arbetslivet som pedagogiskt verktyg. Här hittar du ett urval av filmer som berör temat arbete, ett förslag på samtalsmodell för filmsamtal, förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö, samt kopplingar till läroplaner och ämnesplaner.