Svensklektioner om arbetslivet

Här hittar du tre lärarhandledningar om hur du kan arbeta med retorik, skönlitteratur och spelfilm om arbetslivet i undervisningen

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen och att kunna uttrycka sig i tal och skrift på ett sätt som är passande för sammanhanget är viktigt både för att utveckla det egna språket och för att ta aktiv del i samhällslivet. 

Att läsa skönlitteratur och se film som utspelar sig i människors arbetsvardag ger oss inblick i olika människors livsvillkor och ger upphov till nya tankesätt och perspektiv.  Genom att samtala utifrån en bok eller film skapas både förståelse för andra människors erfarenheter och ett utvecklande av det egna språket.


Lärarhandledning – Retorik om arbetslivet

Den här handledningen vänder sig till dig som vill arbeta med retoriska övningar på temat arbete i undervisningen. Här hittar du uppgifter om retorisk analys av tal och text, skrivövningar om olika texttyper och övningar om att hålla muntlig presentation. Det finns även förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö och kopplingar till läroplaner och ämnesplaner.


Lärarhandledning – Skönlitteratur om arbetslivet

Denna lärarhandledning vänder sig till dig som vill arbeta med skönlitteratur på temat arbete i din undervisning. Här hittar du ett urval av böcker som utspelar sig på olika arbetsplatser, ett förslag samtalsmodell för boksamtal, tips på kreativa skrivövningar, förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö, samt kopplingar till läroplaner och ämnesplaner


Lärarhandledning – Spelfilm om arbetslivet

Denna lärarhandledning vänder sig till dig som vill arbeta med spelfilmer om arbetslivet som pedagogiskt verktyg. Här hittar du ett urval av filmer som berör temat arbete, ett förslag på samtalsmodell för filmsamtal, förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö, samt kopplingar till läroplaner och ämnesplaner.