Lektioner i svenska, engelska och matematik om arbetslivet

Här hittar du fem lärarhandledningar med tips på hur du kan undervisa om arbetslivet i svenska, engelska och matematik. Det finns tre lärarhandledningar med tips på hur du kan arbeta med retorik, skönlitteratur och spelfilm om arbetslivet i undervisningen i svenska, en lärarhandledning med övningar om att tala, lyssna och skriva om arbetslivet på engelska och en lärarhandledning med räkneuppgifter om arbetslivet.


Lärarhandledning – Retorik om arbetslivet

Den här handledningen vänder sig till dig som vill arbeta med retoriska övningar på temat arbete i undervisningen. Här hittar du uppgifter om retorisk analys av tal och text, skrivövningar om olika texttyper och övningar om att hålla muntlig presentation. Det finns även förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö och kopplingar till läroplaner och ämnesplaner.


Lärarhandledning – Skönlitteratur om arbetslivet

Denna lärarhandledning vänder sig till dig som vill arbeta med skönlitteratur på temat arbete i din undervisning. Här hittar du ett urval av böcker som utspelar sig på olika arbetsplatser, ett förslag samtalsmodell för boksamtal, tips på kreativa skrivövningar, förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö, samt kopplingar till läroplaner och ämnesplaner


Lärarhandledning – Spelfilm om arbetslivet

Denna lärarhandledning vänder sig till dig som vill arbeta med spelfilmer om arbetslivet som pedagogiskt verktyg. Här hittar du ett urval av filmer som berör temat arbete, ett förslag på samtalsmodell för filmsamtal, förslag på hur ni kan jobba vidare med frågor om arbetsliv och arbetsmiljö, samt kopplingar till läroplaner och ämnesplaner.


Lärarhandledning – Lektioner i engelska om arbetslivet

I lärarhandledningen Lektioner i engelska om arbetslivet hittar du bland övningar om att söka jobb och skriva cv på engelska och övningar om att prata och förstå engelska.


Lärarhandledning – Lektioner i matematik om arbetslivet

I lärarhandledningen Lektioner i matematik om arbetslivet hittar du uppgifter om procenträkning,  tabeller och diagram, algebra och problemlösning. Alla övningar är kopplade till arbetslivet.