Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige

Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI-elever och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden för personer som förbereds på ett arbetsliv i Sverige. För elever som saknar eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning och tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI.

Materialets innehåll

Materialet består av fyra kapitel som kan användas enskilt eller i sin helhet och lyfter hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, vardagliga situationer i arbetslivet, lagar och avtal, hur lön sätts och arbetsmiljö.

I tillhörande lärarhandledning ingår övningar och frågor att använda i undervisningen. Övningarna täcker både grammatik och uttal. Frågorna berör både fakta och diskussion, där svaren utgår från elevernas egna tidigare erfarenheter.

Utbildningssatsning tillsammans med femton fackförbund

Detta material ingår i en treårig utbildningssatsning som Arena Skolinformation gör tillsammans med femton fackförbund med syfte att bidra till att människor bättre förbereds inför ett arbetsliv i Sverige. Här kan du läsa mer om vilka fackförbund som står bakom utbildningssatsningen.


Beställ dina egna exemplar av Arbete – lättlästa texter om arbetsmarknaden och arbetsmiljö i Sverige

Ladda ner Arbete – lättlästa texter om arbetsmarknaden och arbetsmiljö i Sverige

Ordlistor på nio olika språk

Arbete – lättlästa texter om arbetslivet och arbetsmiljö i Sverige har kompletterats med ordlistor på nio olika språk: arabiska, dari, thai, somaliska, tigrinja, engelska, ukrainska, ryska och polska och finnas att ladda ner.