Artiklar och snabblektioner

Här hittar du lättlästa artiklar och snabblektioner om arbetslivet. Artiklarna är ett lättläst och kortfattat komplement till våra andra material om arbetsliv och arbetsmiljö. Snabblektionerna är färdiga presentationer att sätta igång i klassrummet.


Lättlästa artiklar om arbetslivet

Här hittar du lättlästa artiklar om till exempel varför strejker uppstår, vilka lagar och regler  som finns på arbetsmarknaden, vem som sätter din lön och vad det kan vara bra att tänka på när du ska sommarjobba. 

Artiklarna är ett lättläst och kortfattat komplement till våra andra material om arbetsliv och arbetsmiljö. De riktar sig främst till lärare i samhällskunskap, svenska och historia på gymnasiet som vill använda dem i sin undervisning. Men kan även användas i andra skolformer och ämnen.


Snabblektioner om arbetslivet

Här hittar du fem 40-minuters lektioner om vägen till rättigheter på arbetsmarknaden, att börja jobba, arbetsmiljö, gigekonomi samt rasism i arbetslivet. 

Lektionerna är en färdig presentation som du kan sätta igång i klassrummet. Innehållet är ett urval från våra material och lärarhandledningar.