Artiklar och presentationer

Här hittar du lättlästa artiklar och presentationer om arbetslivet. Artiklarna är lättlästa texter som kan användas i undervisningen. Presentationerna är färdiga lektioner att sätta igång i klassrummet och innehåller korta fakta och diskussionsfrågor.


Lättlästa artiklar om arbetslivet

Här hittar du lättlästa artiklar om till exempel varför strejker uppstår, vilka lagar och regler  som finns på arbetsmarknaden, vem som sätter din lön och vad det kan vara bra att tänka på när du ska sommarjobba. 

Artiklarna är ett lättläst och kortfattat komplement till våra andra material om arbetsliv och arbetsmiljö. De riktar sig främst till lärare i samhällskunskap, svenska och historia på gymnasiet som vill använda dem i sin undervisning. Men kan även användas i andra skolformer och ämnen.


Presentationer om arbetslivet

Här hittar du presentationer om olika ämnen kopplade till arbetslivet. Presentationerna är gjorda som en färdig lektion som du kan sätta igång i klassrummet.