Uppsägningar vid en kris- rollspelet Beslutsfattarna

Kanske är rollspelet Beslutsfattarna mer aktuellt än någonsin och kan skapa förståelse hos eleverna för den högaktuella situationen på arbetsmarknaden som nu råder där stora varsel är lagda inom flera branscher. Vad innebär en kris på en arbetsplats där personal måste sägas upp? Hur funkar lagar och kollektivavtal i Sverige i en sådan situation?

Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller. Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de för makt, möjligheter och viljor när det kommer till en krissituation där personal måste sägas upp.

Det är ett mindre företag och har funnits i fem år. Det är en växande arbetsplats, och under företagets första år har produktionen stadigt gått uppåt, men nu har något hänt. Pengarna kommer inte in i tid, de som skulle betalat fakturorna har gått i konkurs eller har inte råd att betala. Än är det inte kris, men det skulle kunna bli om inget görs. En tid för svåra beslut. Något måste göras om firman ska överleva, och framför allt handlar det om att övertalig personal måste gå. Men hur ska detta egentligen gå till?

Ladda ner eller beställ din eget exemplar kostnadsfritt här.

Kategorier:
Aktuellt