Undervisa om sexuella trakasserier

I nyhetsflödet nås vi av fler och fler upprop inom olika branscher och vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier, under hashtaggen #Metoo delar kvinnor med sig av sina erfarenheter. Inte allt för sällan kommer erfarenheterna från arbetslivet.

Detta är ett arbetsmiljöproblem som är högaktuellt att öka kunskaperna om, och belysa just ifrån perspektivet arbetsmiljö.

Använd Arena Skolinformations undervisningsmaterial På lika villkor – jämställdhet genom livet och Arbetsmiljö – så funkar det som stöd i din undervisning om psykosocial arbetsmiljö med sexuella trakasserier i fokus.

Du kan också använda Bryt tystnaden som komplement till övriga material, en handbok om sexuella trakasserier med fokus på arbetslivet. Utgiven av den fackliga centralorganisationen TCO. Ta del av berättelser från arbetslivet, lagar och föreskrifter och öka kunskapen om arbetsgivarens ansvar. I handboken finns också handfasta tips för den som drabbas i sin arbetsliv. Bryt tystnaden laddas ner här.

“När jag väl berättat borde de tagit över och sagt: Tack, nu äger du inte längre det här problemet, det är större än du. Det här handlar om vårt företagsklimat.”

 

 

Kategorier:
Aktuellt