Nya ordlistor

SFI-lärare? Nu har vi tre nya ordlistor på dari, somaliska och tigrinja ordlistor till vårt lättlästa material om arbetslivet!

Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Nu med tre nya ordlistor så att fler ska förstå alla ord som förekommer på den svenska arbetsmarknaden.

Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos personer som förbereds för ett arbetsliv i Sverige.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning, och det tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI.

– Vi vill att fler ska förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, särskilt de som är nya på den. Det är först med rätt kunskap som man kan förstå sina rättigheter, säger Agnes Kullenmark, tillförordnad projektledare på Arena Skolinfo.

Här kan du ladda ner alla våra ordlistor samt utbildningsmaterialet Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige

Kategorier:
Aktuellt