Nya ordlistor

SFI-lärare? 📚Nu har vi tre nya ordlistor till vårt lättlästa material om arbetslivet!
På dari, somaliska och tigrinja!

Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.
Nu med tre nya ordlistor så att fler ska förstå alla ord som förekommer på den svenska arbetsmarknaden.

Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning, och det tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI.

– Vi vill att fler ska förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, särskilt de som är nya på den. Det är först med rätt kunskap som man kan förstå sina rättigheter, säger Agnes Kullenmark, tillförordnad projektledare. 

Materialet är skrivet på lätt svenska och övriga ordlistor finns på engelska, thai och arabiska.📚

#Lärare #SFI #läromedel #ordlistor

För att se våra tre tidigare ordlistor och det lättlästa materialet:

Klicka här.

Kategorier:
Aktuellt