Förebyggande arbetsmiljöarbete brister på många arbetsplatser

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visade Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser som genomfördes nyligen med bakgrund av den europeiska arbetsmiljöveckan.

Under granskningen gjordes många besök inom detaljhandeln. Många unga arbetstagare finns just inom den branschen. Inom hotell och restaurang och detaljhandeln är en av fem anställda mellan 20–24 år. Detta är branscher där anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukdomsfrånvaro och arbetssjukdomar ökat de senaste fem åren.

Målet med de 1700 inspektionerna var ett hållbart arbetsliv för kvinnor och män i alla åldrar, vilket också var den europeiska arbetsmiljöveckans tema.

Arbetsmiljöverket har undersökt hur arbetsgivarna systematiskt arbetar med att bedöma och åtgärda risker i sin verksamhet, med syfte att skydda arbetstagare i alla åldrar och få koll på riskerna innan någon skadas eller blir sjuk i jobbet.

Av 1700 besökta arbetsplatser under kampanjen fick 900 arbetsplatserna anmärkningar. De företag som fått krav på förbättringar kommer få besök av Arbetsmiljöverket igen, om några månader görs uppföljande inspektioner.

I Arena Skolinformations material Arbetsmiljö – så funkar det förklarar vi närmre om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär på en arbetsplats och hur det bör fungera när det är som bäst.

Kategorier:
Aktuellt