Uppdatering i material efter ändrad lag

Vid årsskiftet ersattes den så kallades karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag.
Därför är nu texten i materialet Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige justerat på sidan 28 under rubriken “om du blir sjuk”. Här nedan ser du den nya skrivningen.

I denna pedagogiska informationsfilm från verksamt.se förklaras det på drygt en minut vad förändringen i sjuklönelagen innebär. Klippet vänder sig till arbetsgivare men kan ses av vem som helst som bättre vill förstå vad förändringen innebär och hur karensavdraget beräknas.
Till exempel du som lärare eller studie – och yrkesvägledare som ska förklara detta vidare för eleverna.

 

 

Kategorier:
Aktuellt