Tretton fackförbund bakom satsning på lättläst

Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial skriven på lättläst svenska. Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Materialet ingår i en treårig riktad utbildningssatsning som Arena Skolinformation gör tillsammans med tretton fackförbund, med syfte att bidra till att människor bättre förbereds inför ett arbetsliv i Sverige. Till skillnad mot Arena Skolinformations ordinarie verksamhet som vänder sig till gymnasieelever och utgår från GY11, gymnasieskolans läroplan, är denna satsning för målgruppen vuxna. För studerande inom SFI och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och insatser och har utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildning.

Det är centralorganisationen TCO, fackförbunden Akademikerförbundet SSR, DIKSvenska Elektrikerförbundet, Fastighetsantälldas förbund, Finansförbundet, Handels, IF Metall, Kommunal, Seko, ST, Unionen och Vision som står bakom den riktade satsningen.

“För DIK är det självklart att bidra till att det finns lättläst material om den svenska arbetsmarknaden. Det är extra viktigt för alla som är nya i Sverige. Med grundläggande kunskap blir det lättare att ta steget ut på arbetsmarknaden.”
Stina Hamberg, samhällspolitisk chef DIK

“Bra integration är viktigt för alla som arbetar i Sverige. Vill vi att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska funka i framtiden behöver vi berätta för nyanlända hur vi gör och hur vi tänker. Därför står TCO stolt bakom skriften Arbete. Bästa lättlästa texterna om våra kärnfrågor.” 
Kristina Mattsson utbildningschef TCO

“Elektrikerförbundet deltar i detta samarbete för att så många som möjligt ska få en tydlig bild av hur arbetsmarknaden fungerar. Vi som arbetarrörelse har  betydelse för  hur Sverige ser ut
och fungerar när det gäller demokrati, jämlikhet, samhällets resursfördelning, allas möjligheter att påverka, allas rätt till kunskap och utbildning samt en arbetsmarknad med ordning och reda, fri från inslag som möjliggör social eller ekonomisk dumpning.”
Per-Håkan Waern, 1: e vice ordförande Svenska Elektrikerförbundet

Kategorier:
Aktuellt