TIPS! Webbplats ska underlätta nyanländas väg till arbete inom offentlig sektor

Vägen till jobben är en satsning för att främja och underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner, landsting och regioner. Sajten vagentilljobben.se riktar sig till nyanlända som har en utbildning inom socialt arbete, vård- och omsorg, skola eller hälso- och sjukvård, den vänder sig även till arbetsgivare och handledare.
Arbetsgivaren kan få information om exempelvis vad som gäller vid rekryteringar, hur de kan jobba med språkutveckling och hur anställningsstöd fungerar. Handledarna hittar stöd inför praktik och handledning av nyanlända. Det är SKL och flera fackliga organisationer som står bakom satsningen.

Som komplement kan Arena Skolinformations utbildningsmaterial om arbetslivet i Sverige användas. Ett material på lättläst svenska anpassat för den vuxna målgruppen som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Användbart både för undervisning i klassrummet som i mötet på arbetsplatsen med en ny kollega.

Kategorier:
Aktuellt