Testa på att gå på anställningsintervju

Att få testa på att gå på anställningsintervju i klassrummet med hjälp av rollspelet Anställa eller Anställas kan både underlätta när det blir dags för de riktiga anställningsintervjuerna och också öka förståelsen för våra olika förutsättningar i arbetslivet.
Rollspelet syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet?

Spelarna delas upp i par. De får enkla roller med stöd av rollkort där den ena tar rollen som den som intervjuar för ett nytt jobb, den andra spelar den som söker jobbet. Med slumpkort och specialkrav att förhålla sig till blir uppgiften extra intressant. Beställ ditt exemplar kostnadsfritt här.

 

Kategorier:
Aktuellt