Stort frågebatteri i nytt material om arbetsliv

I det senaste tillskottet bland material, Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige, finns ett stort frågebatteri. Till varje kapitel finns en rad frågor av faktakaraktär som utgår från texterna, dem kan eleverna arbeta med både enskilt eller i grupp. Till varje område finns också frågor att diskutera och samtala kring, där svaren utgår från elevernas egna tankar och erfarenheter från arbetslivet.

Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. En bredd av frågor med stor utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter tar fasta och synliggör redan befintlig kunskap om arbetslivet och bidrar också till ökad förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Utbildningsmaterialet kan beställas eller laddas ner kostnadsfritt. I den tillhörande lärarhandledning hittas alla frågor och facit samt en rad andra övningar i grammatik, ordförståelse och dialog. Allt detta hittas här.

 

Kategorier:
Aktuellt, Okategoriserade