Ny upplaga av På lika villkor – jämställdhet genom livet

Nu finns en ny och uppdaterad version av vårt utbildningsmaterial På lika villkor – jämställdhet genom livet tillgänglig för beställning och nedladdning. Den nya versionen innehåller bland annat uppdaterad statistik och en rad nya intervjuer med olika personer som berättar om just deras syn på jämställdhet i arbetslivet, i hemmet och i sina relationer.

Vi frågade bland annat Sebastian Borssén, fackligt förtroendevald och en av personerna bakom den fackliga podcasten Fack You Podcast hur han ser på jämställdhet och en jämn fördelning av betalt och obetalt omsorgsarbete i sitt vardagsliv. Så här svarade han:

“Jag tycker att man skall börja fundera på det obetalda arbete som sker i anslutning till hemmet. Åttatimmarsarbetsdagen är baserad på att man har någon som tar hand om ens hem medan man är på jobbet. Därför bör man ta sig en funderare på hur arbetsdagen och arbetstidslagen ser ut. Särskilt vanligt i de kvinnodominerade yrkena är att kvinnor inte har heltidsanställningar, eller ibland har de till och med aktivt valt bort att jobba heltid på grund av allt obetalt hemarbete. Detta skapar i sin tur klyftor i lön och semester men framför allt i pensionen. Detta leder till ojämställda förhållanden, där en person har ett stort ekonomisk underläge i relation till den andra.”

Vi frågade även målaren Tina Löfgren och psykologen Filip Landsbo om vilka problem som måste lösas för att vi ska uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål om en jämställda arbetsplatser och jämställd hälsa. På frågan om hur jämställdheten ser ut bland målare svarade Tina så här:

“Ackordet, det vill säga huvudlönesystemet, är i sig helt könsneutralt eftersom det baseras på prestation. Det är däremot skillnader i förutsättningar mellan jobben, vem som får de mest lönsamma projekten – och det är arbetsgivarna som fördelar dessa. Detta gynnar oftast män eftersom fördomen är att vi kvinnor inte klarar av yrket lika bra som en man. Vi har även oförklarliga löneskillnader i branschen gällande den individuella timlönen.”

Medan Filip pratade om maskulinitetsnormer och skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till att söka hjälp:

“Som psykolog arbetande inom hälso- och sjukvården är min erfarenhet att fler kvinnor än män söker vård för psykisk ohälsa. I svenska studier framkommer det att kvinnor rapporterar psykisk ohälsa i större utsträckning än män, och särskilt unga kvinnor rapporterar i allt större utsträckning att de mår psykiskt dåligt. Samtidigt är det fler män än kvinnor som begår självmord så det är troligt att det finns många män med psykisk ohälsa som vården inte kommer i kontakt med och inte har möjlighet att hjälpa.”

Beställ materialet här

Kategorier:
Aktuellt