Skyddsombudens dag – ett tillfälle att uppmärksamma skyddsombud och deras unika roll på arbetsplatserna

Ett skyddsombud ska representera de anställda och har till uppgift att upptäcka brister i arbetsmiljön, påtala dem för arbetsgivaren och föreslå lösningar. Skyddsombudens dag, är något som infaller varje år på onsdagen under den Europeiska arbetsmiljöveckan (vecka 43). Det är ett tillfälle att uppmärksamma skyddsombuden lite extra och deras viktiga roll på arbetsplatsen.

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.
I arbetsmiljölagen regleras skyddsombudets roll, vad man vanligtvis kanske inte känner till är att även elevskyddsombudets roll regleras i arbetsmiljölagen. (låt eleverna titta närmre på kapitel 6, paragraf 18 för mer information)
Från årskurs 7 i grundskolan ska eleverna på skolan representeras av elevskyddsombud. Precis som ett skyddsombud deltar de till exempel i skyddsronder och rapporterar till lärare eller rektor om det finns brister i elevernas arbetsmiljö. På Arbetsmiljöverket sajt www.av.se finns det mer information om elevskyddsombudets roll, du kan också ladda ner deras broschyr här.

Om skyddsombud, skyddskommittéer och elevskyddsombud kan du och dina lever läsa mer om i vårt undervisningsmaterial Arbetsmiljö – så funkar det, ladda ner eller beställ det kostnadsfritt här.

I kapitel två kan du läsa mer om arbetsmiljölagen, skyddsombudens roll och hur det fungerar med elevskyddsombud.
Kategorier:
Aktuellt