Ordlista på thai kompletterar lättläst material

För att öka tillgängligheten för fler släpps nu en ordlista på thai som komplement till det lättlästa materialet Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Sedan tidigare finns också en ordlista på arabiska som komplement.

Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.
Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Som stöd för den som undervisar finns en lärarhandledning med många övningar att använda samt ordlistorna på arabiska och nu också thai.

Ordlista thai

Ordlista arabiska

Kategorier:
Aktuellt