Nya ordlistor på ukrainska, ryska och polska

Nu har vi tre nya ordlistor på ukrainska, ryska och polska till vårt lättlästa material om arbetslivet!

Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

Med anledning av kriget i Ukraina och att många ukrainska och ryskspråkiga nu flyr till bland annat Sverige har vi översatt ordlistorna till ukrainska, ryska – men även till polska.

Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden bland personer som förbereds för ett arbetsliv i Sverige.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning, och det tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI.

Kategorier:
Aktuellt