Nobelpriset i ekonomi till forskning om löneskillnader

2023 års ekonomipris till Alfred Nobels minne går till den amerikanske ekonomen Claudia Goldin. Hennes forskning handlar om kvinnors roll på arbetsmarknaden historiskt och idag och om vad som orsakar löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Ungefär hälften av alla kvinnor och 80% av alla män i världen yrkesarbetar. I alla länder förekommer olika typer av löneskillnader mellan kvinnor och män. Claudia Goldin har bland annat undersökt vad förväntningar, föräldraskap, p-pillrets införande och övergången till fast månadslön istället för ackordsystem haft för betydelse. Hennes forskning har främst undersökt den amerikanska arbetsmarknaden. 

I materialet På lika villkor jämställdhet genom livet finns aktuell fakta och statistik  om kvinnors och mäns roll i arbetslivet i Sverige historiskt och idag.

Kategorier:
Aktuellt