Hur förebygger man arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar?

Både anmälda arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar ökade 2019 visar Arbetsmiljöverket nyligen i en rapport för året. Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade med nära 20 procent och det visar sig vara främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. Män anmälde fler arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro, det är också flest män som miste livet i olyckor på de svenska arbetsplatserna.
Varför drabbas vissa branscher hårdare än andra, varför drabbas kvinnor i större utsträckning för arbetssjukdomar medan män råkar ut för arbetsplatsolyckor?
Vad kan göras för att förebygga ohälsa i arbetslivet? Det är ett viktigt område att öka medvetenheten om hos unga.

Här kommer några tips som kan vara till nytta i din undervisning om arbetsmiljö.

I materialet Arbetsmiljö så funkar det kan dina elever läsa mer om vad SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, handlar om. Hur olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar kan förebyggas och vad skyddsombud och elevskyddsombud har för roll i arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats eller skola. Här hittar du materialet.

Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. I avsnitt “nollvision” från Arbetsmiljöverkets podcast Hallå arbetsmiljö! är fokus just SAM och olyckor och skador i arbetslivet. Hur förebygger man arbetsrelaterade olyckor och vad innebär Arbetsmiljöverkets nollvision mot arbets- och dödsolyckor? Gustav Sand -Kanstrup, Arbetsmiljöverkets projektledare
i nollvisionsprojektet gästar podden och förklarar.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljöverket ger en kort introduktion om SAM, systematiska arbetsmiljöarbete, i detta videoklipp.

Emilia var nära att begravas under ton av malm under sitt jobbpass i en gruva. Vem har ansvaret för att arbetsmiljön är säker och vad händer när en olycka väl är framme? Film och tillhörande lärarhandledning hittas här.

Kategorier:
Aktuellt