Förstå rådande situation på arbetsmarknaden genom historiskt perspektiv

Nyhetsuppdateringar om stora varsel, avtalsrörelser som skjuts upp till hösten och centrala kollektivavtal om permittering som tecknas mellan parterna. Vad betyder detta?

Vad är ens en avtalsrörelse, centralt kollektivavtal och vad innebär den svenska modellen, eller partsmodellen, som det också kallas. För att eleverna ska kunna förstå och ta till sig informationen om den rådande situationen på arbetsmarknaden behövs ett historiskt perspektiv och förståelse för hur svensk arbetsmarknad formats.

Här kommer förslag på material och övningar som fungerar att arbeta med på distans.

Genom att läsa det historiska kapitlet i materialet Arbetslivet om arbetsmarknaden i Sverige och världen får eleverna en historisk förståelse för hur spelreglerna på svensk arbetsmarknad formats.

Gör en tillbakablick till 1938 då Saltsjöbadsavtalet slöts, starten till det som kommer att kallas den svenska modellen. Låt eleverna göra skrivövningen på sidan 10 i materialet.
Ett tips från lärare är att utveckla övningen ytterligare genom att också låta eleverna välja ut en person på bilden som ställs frågan “Vad är det som pågår?”. 

Vill du beställa hem exemplar i tryckt format kostnadsfritt hittar du det här.

Kvinnlig nyhetsuppläsare orsakade folkstorm 
Samma år som Saltsjöbadsavtalet skrevs under blev Radiotjänsts telefonväxel fullkomligen nerringd, arga lyssnare ville uttrycka sitt missnöje då en kvinna för första gången varit nyhetsuppläsare för TT på radion. Lyssna här.

Med denna övning får eleverna ytterligare en historisk dimension av det svenska arbetslivet och hur normer förändrats över tid. I lärarhandledningen till materialet På lika villkor – jämställdhet genom livet finns uppgiften i sin helhet (sidan 10) med frågor för eleverna att besvara efter att de lyssnat på inslaget.

Kategorier:
Aktuellt