Fackförbundet Forena ansluter sig till riktad utbildningssatsning på lättläst svenska

Hittills har 140 000 exemplar beställts av det lättlästa materialet.

Nu ansluter sig också fackförbundet Forena till den riktade utbildningssatsningen på lättläst svenska vars fokus är vuxna människor som ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är därmed femton fackförbund som tillsammans med Arena Skolinformation står bakom satsningen.

Det lättlästa materialet Arbete som innehåller lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige lanserades vid höstterminens start 2018. Sedan dess har över 140 000 exemplar beställts av de som undervisar och förbereder människor inför sitt kommande arbetsliv i Sverige.Kommentarer från lärare som använt materialet i sin undervisning:

” Mycket bra att det finns. Uppskattat av elever.”

“Det är precis lagom mycket text och på en nivå som inte är för lätt och inte för svår, eleverna får arbeta med språket samtidigt som de lär sig om arbetslivet i Sverige.”

“Tydlig information om svensk arbetsmarknad. Lagar och regler med tillämpning.”

“Eleverna anser att de lärt sig mycket av materialet.”

“Ger en bra bild av arbetslivet. Upplägget ger en bra dynamik i klassen. Många diskussioner och jämförelser med de egna hemländerna.”

“Mycket bra material som jag hoppas många tar del av.”

Kategorier:
Aktuellt