Engelsk ordlista som komplement

Nu finns en ordlista på engelska som stöd till materialet Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Du kan enkelt ladda ner den här.

Undervisningsmaterialet vänder sig till studerande inom SFI och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och insatser och har utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildning. Till materialet finns en lärarhandledning med stöd för dig som undervisar och nu också en ordlista som ytterligare ett komplement. Sedan tidigare finns också en ordlista på arabiska och thai.

Här kan du kostnadsfritt beställa materialet samt ladda ner lärarhandledning och ordlistan.

Kategorier:
Aktuellt