Arbetsmiljö – Ny upplaga

Aktuellt

Nu är den nya versionen av Arbetsmiljö – Så funkar det här.
Ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram.

Nya delar innefattar SAM och OSA och internationell arbetsmiljö samt hur juridik, gigekonomi och digitalisering påverkar elevernas framtida arbetsmiljö.

Läs mer om materialet och ladda ner medföljande lärarhandledning här: