Allvarligt arbetsmiljöproblem med ökat hot och våld på skolor

Förra året redovisade Arbetsmiljöverket sin treårig inspektionsinsats på grund – och gymnasieskolor. Hot och våld tillsammans med ohälsosam arbetsbelastning, bullrig miljö och dålig luft var vanliga arbetsmiljöproblem.  Nu rapporterar SVT Nyheter om att grova hot och våld i skolor ökar och nästan har fördubblats på fem år.

På en skola i Härnösand ledde flera fall av misshandel, förstörelse och stölder till att väktare kallades in till skolan för att öka tryggheten, bemanning förstärktes och skolan är numera också kameraövervakad. Enligt rektor Ulla Nyström Theander har kameraövervakningen gjort att lugnet lagt sig på skolan och det skapar trygghet för elever och lärare. Läs artikeln och se nyhetsklippet från skolan som infört kameraövervakning här.

 Diskutera 

Hur tänker du kring att hot och våld ökar i skolan? Varför är det en viktig arbetsmiljöfråga?

Läs artikeln och se nyhetsinslaget från Wendela Hellmanskolan  i Härnösand som fått kameraövervakning som en åtgärd för att minska hot och våld på skolan. Enligt rektorn har det haft effekten att tryggheten ökat för elever och lärare.
Är kameraövervakning på arbetsplatsen/skolan en lämplig åtgärd för att minska hot och våld? Diskutera och lägg fram dina argument.

Arbetsmiljö handlar till stor del om att arbeta förebyggande för att undvika att olyckor och ohälsa sker. Har din skola vidtagit några åtgärder för att minska risken för hot och våld? Vilka fler åtgärder skulle kunna göras?

I utbildningsmaterialet Arbetsmiljö – så funkar det kan eleverna läsa mer om systematiskt arbetsmiljö och hur praktiskt arbetsmiljöarbete bör fungera på arbetsplatser och skolor.

Kategorier:
Aktuellt