17 mars – kollektivavtalets dag

Idag arbetar nio av tio anställda i Sverige på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal. Rätten att organisera sig och modellen med kollektivavtal har varit avgörande för förbättringar av arbetsvillkor och förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden genom tiden.

Det började för över hundra år sedan som lokala uppgörelser, för att med tiden gälla hela landet eller en hel bransch. År 1938 slöts Saltsjöbadsavtalet, ett avtal mellan parterna på arbetsmarknaden som ledde till en lång period av arbetsfred och samarbete mellan parterna.
Att arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer själva kommer överens om villkor kring till exempel lön, arbetstid, försäkringar, semester och tjänstepension genom kollektivavtal är en unik modell, vanligare känd som den svenska modellen, eller partsmodellen.

Uppmärksamma eleverna om kollektivavtalets betydelse för dagens arbetsmarknad genom att ta del av det historiska kapitlet i Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen.
Här hittar du utbildningsmaterialet som pdf, lärarhandledning och mer information. Du kan också beställa det kostnadsfritt i tryckt format (ingen portokostnad tillkommer.)

Öka förståelsen för förändrade arbetsvillkor och olika förutsättningar i arbetslivet genom att låta eleverna intervjua en äldre person om hur den har haft det på jobbet. Till exempel en släkting eller granne. Förslag på frågor att utgå från hittar du här nedan.

Låt eleverna sedan redovisa i klassen eller i mindre grupper. Diskutera sedan vidare.
Vilka gemensamma nämnare finns hos de olika intervjupersonernas erfarenheter av arbetslivet? Ge exempel.
Hur gick det till när intervjupersonerna fick sina första jobb? Skiljer det sig för hur en ung person får sitt första jobb idag?Har förutsättningarna förändrats? I så fall, på vilket sätt?

Intervju med en äldre person
1. Vilka arbetsplatser har du varit på?
2. Hur gick det till när du fick ditt första jobb, hur sökte du det?
3. Har det funnits kollektivavtal som reglerat lön och villkor på de arbetsplatser du har arbetat på?
4. Vad hade du för lön på ditt första jobb och det jobb du hade senast?
5. Hur mycket semester hade du på ditt första jobb?
6. Hur många dagar i veckan jobbade du och hur långa var dina dagar?
7. Har du varit medlem i ett fackförbund? Vad var anledningen till att du blev medlem? / Vad var anledningen till att du inte blev medlem?
( Om intervjupersonen varit arbetsgivare hela yrkeslivet, fråga istället om personen varit ansluten till en arbetsgivareorganisation)
8. Vad var det roligaste med ditt första jobb?
9. Om du tyckte att något gick fel till på din arbetsplats, vad gjorde du då?
10. Om du tänker tillbaka på dina arbeten och de år du jobbade, är det något du skulle göra annorlunda idag och i så fall varför?

Kategorier:
Aktuellt