Webbinarium om elevers kunskap om arbetslivet

Den 10:e juni klockan 13.30 kommer Arena skolinformation att hålla i ett webbinarium med namnet: Gymnasieelevers kunskap om arbetslivet – hur kan undervisning och lärarstöd förbättras?

Hur kan lärare se till att deras elever får mer kunskap om livet efter studierna? Undervisning om arbetslivet kan vara svårt. Många unga har bristfälliga kunskaper om vilka lagar och regler som finns i arbetslivet. I detta webbinarium ska vi samtala kring vad som behövs för att förbättra kunskapsläget hos eleverna.

Hur utvecklar man elevers kunskap kring arbetsliv och arbetsmiljö? Hur kan man som lärare förbättra undervisningen inom dessa viktiga ämnen och vilken typ av lärarstöd bör finnas kring ämnet arbetsliv? Dessa frågor och många fler försöker vi besvara i detta livesända webbinarium. 

?

Arena skolinformations projektledare, Agnes Kullenmark, samtalar med Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer, gymnasieläraren Mathilda Engqvist och folkhögskoleläraren Staffan Kahn. Båda lärarna har gedigen erfarenhet i arbetslivsundervisning. Tillsammans kommer paneldeltagarna berätta om sina erfarenheter och hur vi kan förbättra undervisningen i framtiden. Samt ge en hel del tips och råd till er lärare där ute! 


Medverkande: Mathilda Engqvist, gymnasielärare inom samhällsvetenskap och idrott och hälsa. Staffan Kahn, folkhögskolelärare. Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer. 
Samtalsledare: Agnes Kullenmark, tillförordnad projektledare för Arena skolinformation. 


Arena skolinformation ger ut gratis skolmaterial angående arbetsliv och fackliga rättigheter. Materialet används på bland annat gymnasieskolor, folkhögskolor och inom sfi-undervisning över hela landet. 
Arena skolinformation är finansierat av ett tiotal fackförbund från såväl LO, TCO och Saco. 
Webbinariet finns även att se i efterhand här på vår hemsida: 
www.arbetslivskoll.se 

Kategorier:
Aktuellt