Snart här – material på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö

Tillsammans med tretton fackförbund gör Arena Skolinformation en riktat satsning för SFI. Ett helt nytt utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige kommer finnas tillgängligt inom en mycket snar framtid.

Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige handlar om arbetstagare, arbetsgivare, fackföreningar, kollektivavtal, typer av anställningar och annat som hör arbetslivet till.

Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Det ger värdefulla kunskaper för alla som är nya i Sverige och kanske vana vid andra villkor i arbetsliv och arbetsmiljö.

Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö är anpassat för undervisning inom SFI.
Materialet är också användbart på andra typer av arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet.

Från vecka 33 kommer materialet kunna beställas kostnadsfritt här på sajten tillsammans med Arena Skolinformations övriga material.

Mer information kommer!

Kategorier:
Aktuellt