“På lika villkor” i tryckt format

Inför internationella kvinnodagen trycktes 7000 exemplar upp av materialet “På lika villkor- jämställdhet genom livet”. Beställ dina exemplar kostnadsfritt du också.

På lika villkor – Jämställdhet genom livet tar ett helhetsgrepp kring området jämställdhet, med fokus på arbetslivet. För att få förståelse för villkoren i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som val på det personliga planet. Med detta undervisningsmaterial hoppas Arena Skolinformation att elever ska göra medvetna val i sitt kommande arbetsliv.

Materialet utgår från det jämställdhetspolitiska målet ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” och dess sex delmål som sätter ramarna för samhället Sverige.
I lärarhandledningen hittar du som undervisar övningar, förslag på lektionsupplägg och tydliga kopplingar till GY11.

Materialets innehåll
På lika villkor – Jämställdhet genom livet ger eleverna en inblick i vår historiska resa.
Från kampen för lika rösträtt, kvinnor och mäns roll i arbetslivet och de reformer som påverkat utvecklingen fram till i dag.
Genom fakta och statistik får eleverna ökad medvetenhet om dagens samhälle och konsekvenserna som ojämställda villkor leder till, i de politiska rummen, arbetslivet och innanför hemmets väggar. Genom en bredd av diskussionsfrågor skapas förutsättningarna för eleverna att blickar framåt, hur vill vi ha det?
Vi tittar vidare på hur politiker, arbetsmarknadens parter och civilsamhälle vill forma framtiden utifrån det jämställdhetspolitiska målet och dess sex delmål, vilka hinder som finns och vad målen innebär rent konkret för oss i vår vardag.

BESTÄLL

Ladda ner materialet På lika villkor – Jämställdhet genom livet

A5-format A4-format Lärarhandledning

Kategorier:
Aktuellt