Öka kunskaperna om sexuella trakasserier – Senaste nyhetsbrev

Öka kunskaperna om sexuella trakasserier utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

I Arena Skolinformations senaste nyhetsbrev får du tips om material som lämpar sig i undervisningen om sexuella trakasserier med fokus på arbetsliv och arbetsmiljö.

Läs om Allbrights senaste jämställdhetsrapport och vilka tips Amanda Lundeteg, VD på Allbright, ger till eleverna inför stundande arbetsliv.

I Arena Skolinformations material På lika villkor- jämställdhet genom livet finns fotografier med ur konstprojektet Swedish Dads. I nyhetsbrevet får du veta mer om hur du och dina elever nu kan ta del av alla hela konstprojektet och varför det är intressant i din undervisning om ett jämställt arbetsliv.

Här finns hela nyhetsbrevet.

Kategorier:
Aktuellt