Film – Vad är ett kollektivavtal?

I filmen Vanliga frågor och svar del 1 får du svar på vad en fackförening är, om vi har minimilöner i Sverige och vad ob-ersättning betyder. Nu finns filmen även i kortare versioner med en film per fråga.

Se filmerna här (youtube)

Kategorier:
Aktuellt