Arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige som lättläst version

Aktuellt, Tips

För dig som är lärare för SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar har Arena Skolinformation tagit fram materialet Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige tillsammans med 13 fackförbund med syfte att bidra till att människor bättre förbereds inför ett arbetsliv i Sverige.

Materialet går igenom väsentliga delar av hur det fungerar att ha ett arbete i Sverige, bland annat kollektivavtal, de lagar som finns och däribland diskrimineringslagen, anställningar, lön och arbetsmiljö. Dessutom finns ett antal övningar som ger möjlighet till diskussioner.

Även i den tillhörande lärarhandledningen hittas en bredd av övningar och frågor att använda i undervisningen. Övningarna är både grammatik, uttal, frågorna är både av faktakaraktär och diskussion där svaren utgår från elevernas egna tidigare erfarenheter.

Materialet går att beställa här.