Fördjupning och temaarbete om arbetslivet

I detta kompletterande material finns fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.

Uppgifterna i materialet gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel om teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna. Vissa av uppgifterna kan även användas i historia, kurs 2a.