Vecka 43 – Europeisk arbetsmiljövecka

Aktuellt

Årets tema på den Europeiska arbetsmiljöveckan är en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. Många arbetstagare kommer sannolikt att ha längre arbetsliv än vad som varit fallet tidigare. Därför måste ansträngningar göras för att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Från första sommarjobbet, arbetslivet igenom, tills pension.

Under arbetsmiljöveckan kommer bland annat Arbetsmiljöverket  att göra riktade inspektioner och arrangerar också Arbetsmiljöriksdagen med temat i fokus.

Napo är namnet på figuren som i flera filmer ökar medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och sprider kunskap om grundprinciperna för arbetsmiljöarbete. I den här Napo-filmen tas flera arbetsmiljöaspekter mot bakgrund av en åldrande arbetskraft upp. Hur kan en påverkas av sin arbetsmiljö och vilka åtgärder kan en själv ta till, redan som ung, för att kunna må bra under ett helt arbetsliv. Läs mer här.