Fokus på arbetsmiljö under Europeiska arbetsmiljöveckan

Aktuellt

I oktober varje år (vecka 43) arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan som är en kampanj för ett hälsosamt arbetsliv. Under 2018 fokuserar kampanjen på att höja medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör på arbetsplatser och att främja en riskförebyggande kultur. Att utsättas för farliga ämnen är mycket vanligare på våra arbetsplatser än de flesta kanske tror och de kan orsaka hälsoproblem, sjukdomar och även utgöra säkerhetsrisker.
Inom vissa sektorer som jordbruk, tillverkning och byggindustri, är det vanligt med farliga ämnen på arbetsplatserna.

Undervisning om arbetsmiljö på gymnasiet är ett viktigt tillfälle att definiera vad arbetsmiljö är, att elever ges tillfälle att ta till sig säkra arbetssätt, få kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete och veta vem som ansvarar för att deras arbetsmiljö är säker. Med en bred kunskap som grund kan medvetnare val fattas väl ute i arbetslivet, med följden att de får ett tryggare arbetsliv.

TIPS!
Säkerhet på arbetsplatsen är en kortfilm som du kan använda som stöd i undervisningen för att öka medvetenheten om förebyggande arbete men också vad som kan göras när olyckan är framme.
Till filmen finns också en lärarhandledning med övningar och case att arbeta med. Den hittas här.

Napo är namnet på figuren i en rad animerade filmer som tagits fram av Europeiska arbetsmiljöbyrån för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och grundprinciperna för arbetsmiljöarbete.
Alla filmer i serien har ett universellt ordlöst språk så att alla tittare kan förstå dem. Se den senaste filmen för årets aktuella tema här.