25 oktober – skyddsombudens dag

Aktuellt

Idag är det skyddsombudens dag!

En dag för att uppmärksamma skyddsombuden och öka kunskapen om deras roll på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets sajt hittas mer information om skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats.

TIPS!
I Arena Skolinformations material Arbetsmiljö – så funkar det kan eleverna läsa mer om praktiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombudets roll på arbetsplatsen. Undervisningsmaterialet utgår också från elevernas vardag i skolan. Hur systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas där elevernas arbetsmiljö är i fokus och vilken roll elevskyddsombud har.

Materialet kan beställas eller laddas ner här.